Black market

  • Odeeffannoo Sharafa Mallaqaa kan Gabaa Gurraachaa
MaqaaBirr
1 United States Dollar equals92.00 ETB
1 Swiss Franc87.00 ETB
1 Euro equals92.00 ETB
1 Canadian Dollar 58.00 ETB
1 Australian Dollar equals55.00 ETB
1 Chinese Yuan equals9:00 ETB
1 Pound sterling equals90.00 ETB
1 Swedish Kronar equals8.00 ETB
1 South African Rand equals3.00 ETB
Kun Odeeffannoo Sharafaa kan gabaa Gurraachaati

BILBILA JAALALLEE KEETII BASAASUUF APPII KANA FAYYADAMI DOWNLOAD

HUBANNOO

gabaa gurrachaa keessatti mallaqa sharafuus ta’ee sharafsiisuun seeraan ni dhoorkama, karaa seraan alaatiin qaamoleen hojii kana irratti bobba’an mallaqa namoota yeroon saamaniis ni mu’ata.

haa ta’u malee gatiin isaan mallaqa ittiin sharafan kan baankiirra waan caaluuf namoonni of eeggannoo mataa isaanii gochuudhaan , karaa gabaa gurraachaatiin mallaqa isaanii ni sharafatu.

Qarshiiwwan Biyyoota Arabaa

MaqaaBirr
1 Kuwaiti Dinar 260.00 ETB
United Arab Emirates Dirham 24.00ETB
1 Saudi Riyal 23.20 ETB
Qatari Rial 23.70 ETB
Omani Rial 205. 00 ETB
Jordanian Dinar 72.00 ETB
Bahraini Dinar 210.00 ETB
Turkish lira 9 .00 ETB
 Egyptian Pound 2:00 ETB
Yemeni Rial 00.00 ETB
Kun Odeeffannoo Sharafaa kan gabaa Gurraachaati

BILBILA JAALALLEE KEETII BASAASUUF APPII KANA FAYYADAMI DOWNLOAD

GABAA ETHIOPIA

Gatiiwwan meeshaalee adda addaa amma Ethiopia keessatti meeqaan akka gurguramaa jiran baruuf / wantiita adda addaa bituuf

SHARAFA BANKIDHAAB

Karaa baankitiin Mallaqiinni biyyoota adda addaa meeqaan akka sharafamaa jiran baruuf

ASS TUQAA

Qarshiiwwan biyyoota alaa kan Ethiopia fiddanii dhufuu hin qabne Baruuf

BILBILA JAALALLEE KEETII BASAASUUF APPII KANA FAYYADAMI DOWNLOAD