Black market

  • Odeeffannoo Sharafa Mallaqaa kan Gabaa Gurraachaa
MaqaaBirr
1 United States Dollar equals76.00 ETB
1 Swiss Franc74.00 ETB
1 Euro equals75.00 ETB
1 Canadian Dollar 48.30 ETB
1 Australian Dollar equals46.30 ETB
1 Chinese Yuan equals8:60 ETB
1 Pound sterling equals89.00 ETB
1 Swedish Kronar equals7.80 ETB
1 South African Rand equals3.00 ETB
Kun Odeeffannoo Sharafaa kan gabaa Gurraachaati

BILBILA JAALALLEE KEETII BASAASUUF APPII KANA FAYYADAMI DOWNLOAD

HUBANNOO

gabaa gurrachaa keessatti mallaqa sharafuus ta’ee sharafsiisuun seeraan ni dhoorkama, karaa seraan alaatiin qaamoleen hojii kana irratti bobba’an mallaqa namoota yeroon saamaniis ni mu’ata.

haa ta’u malee gatiin isaan mallaqa ittiin sharafan kan baankiirra waan caaluuf namoonni of eeggannoo mataa isaanii gochuudhaan , karaa gabaa gurraachaatiin mallaqa isaanii ni sharafatu.

Qarshiiwwan Biyyoota Arabaa

MaqaaBirr
1 Kuwaiti Dinar 194.00 ETB
United Arab Emirates Dirham 19.00ETB
1 Saudi Riyal 18.05 ETB
Qatari Rial 16.10 ETB
Omani Rial 156.00 ETB
Jordanian Dinar 69.00 ETB
Bahraini Dinar 149.40 ETB
Turkish lira 8 .90 ETB
 Egyptian Pound 2:00 ETB
Yemeni Rial 00.00 ETB
Kun Odeeffannoo Sharafaa kan gabaa Gurraachaati

BILBILA JAALALLEE KEETII BASAASUUF APPII KANA FAYYADAMI DOWNLOAD

GABAA ETHIOPIA

Gatiiwwan meeshaalee adda addaa amma Ethiopia keessatti meeqaan akka gurguramaa jiran baruuf / wantiita adda addaa bituuf

SHARAFA BANKIDHAAB

Karaa baankitiin Mallaqiinni biyyoota adda addaa meeqaan akka sharafamaa jiran baruuf

ASS TUQAA

Qarshiiwwan biyyoota alaa kan Ethiopia fiddanii dhufuu hin qabne Baruuf

BILBILA JAALALLEE KEETII BASAASUUF APPII KANA FAYYADAMI DOWNLOAD